Szkolenia BHP a umowy cywilnoprawne

Szkolenia z przepisów BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika. Dodatkowo szkolenia te są powtarzane co kilka lat, w zależności od charakteru pracy. Niektórzy sądzą, że takie szkolenia przysługują wyłącznie pracownikom, którzy zatrudnieni są w ramach umowy o pracę. Tymczasem nawet pracownicy, którzy posiadają umowy zlecenia muszą odbyć szkolenie BHP. Wynika to z tego, że pracodawca musi wszystkim podwładnym zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki pracy. Z tego powodu nie może dyskryminować osób posiadających umowy cywilnoprawne.

Ponadto szkolenia te są bezpłatne. Wszystkie koszty związane ze szkoleniem pokrywa pracodawca. Z kolei obowiązkiem pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie jest przybycie na takie szkolenie. Pracodawca nie może przyjąć do pracy osobę, która nie posiada oświadczenia o odbyciu szkolenia. Takie przepisy wynikają z tego, że to przełożony jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki bądź choroby zawodowe. Odpowiedzialność taka dotyczy także pracowników posiadających umowy cywilnoprawne.