Pracownik ochrony – cechy i zadania

Ochroniarz, inaczej pracownik ochrony lub agent ochrony, zajmuje się ochroną osób fizycznych i ich mienia. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia, życia oraz nietykalności osobistej osób, które pozostają pod jego ochroną. Pracownik ochrony musi zapobiegać przestępstwom przeciwko mieniu.

Zadaniem ochroniarza jest bardziej zapobieganie zagrożeniom, aniżeli ich bezpośrednia likwidacja.

Gdzie potrzebny jest ochroniarz?

Gdzie może zostać zatrudniony pracownik ochrony? Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ochrona! Mogą być to obiekty handlowe, imprezy masowe i miejsca użyteczności publicznej. Ochroniarz będzie dbał tam o bezpieczeństwo przebywających na tym terenie osób, ale może również konwojować towary i pieniądze.

Może zająć się również odpowiednim planowaniem, a następnie realizowaniem systemu ochrony dla wielu instytucji.

Jaki musi być pracownik ochrony?

Aby zostać ochroniarzem osób fizycznych i mienia, bardzo ważne są pewne umiejętności. Taka osoba musi być spostrzegawcza, odporna na sytuacje stresowe, odważna, opanowana, szybka i pewna w swoim działaniu, a także nie może dać ponosić się emocjom.

Dobry ochroniarz będzie wyróżniał się odpowiednią koordynacją wzrokowo-ruchową oraz umiejętnością logicznego myślenia. W tym zawodzie niemałe znaczenie odgrywa także sprawność fizyczna. Zanim dana osoba zostanie pracownikiem ochrony, musi przejść szkolenia z zakresu samoobrony i obsługi broni palnej.

Zadania ochroniarza

Osoba zajmująca się ochroną fizyczną osób i mienia ochrania dany teren przed wtargnięciem osób nieupoważnionych. Do jego zadań należy również przygotowanie planu ochrony obiektów i urządzeń objętych obowiązkową ochroną. Musi zapewnić właściwy porządek na terenie obiektów i chronić osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze przed rabunkami i zniszczeniami.