Pierwsza pomoc

Do jednych z najważniejszych obowiązków pracodawcy zalicza się stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Ze względu na to, że w zakładzie pracy mogą zdarzyć się różne, nieprzewidziane sytuacje, przełożeni muszą być przygotowani na udzielenie pierwszej pomocy. Podstawowym elementem wyposażenia zakładu pracy powinna być apteczka. Muszą się w niej znaleźć m.

in. gumowe rękawiczki, jałowe gaziki, woda utleniona, plastry czy bandaże. W apteczce nie należy przechowywać żadnych leków. Ponadto apteczka powinna być umiejscowiona w widocznym miejscu.

W zależności od charakteru pracy wyznacza się przynajmniej jedną osobę, która odpowiadać będzie za udzielanie pierwszej pomocy i kierowaniem akcją ratowniczą. Za nieprzestrzeganie tych wymogów na pracodawcę może być nałożona wysoka grzywna. Jeżeli w wyniku inspekcji okaże się, że nie ma wystarczającej liczby apteczek, pracodawca będzie musiał uzupełnić ich zawartość. Ponadto zgodnie z przepisami przełożony lub kierownik ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

www.pomosty-dolnyslask.pl