Ochrona domów

Wspomniane wcześniej sytuacje rabunkowe, mające niestety dość często miejsce w obecnych czasach, czasach, gdy dysproporcje…