Pierwsza pomoc

Do jednych z najważniejszych obowiązków pracodawcy zalicza się stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Ze względu na…