Kategoria: Ochrona

Szkolenia BHP a umowy cywilnoprawne

Szkolenia z przepisów BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika. Dodatkowo szkolenia te są powtarzane co kilka lat, w zależności od charakteru pracy. Niektórzy sądzą, że takie szkolenia przysługują wyłącznie

Pracownik ochrony – cechy i zadania

Ochroniarz, inaczej pracownik ochrony lub agent ochrony, zajmuje się ochroną osób fizycznych i ich mienia. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia, życia oraz nietykalności osobistej