Kontrole techniczne budynku

Aby zapewnić mieszkańcom budynku komfortowe i przede wszystkim bezpieczne mieszkanie, właściciel oraz zarządca budynku zobowiązani są przeprowadzać okresowe kontrole nieruchomości, którą się opiekują. Co w budynku podlega regularnemu sprawdzeniu? Raz w roku należy sprawdzać stan techniczny tych elementów budowli, które narażone są na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Ponadto corocznej kontroli podlegają również instalacje gazowe i przewody kominowe oraz urządzenia związane z ochroną środowiska. Co dwa lata kontrolowany jest stan techniczny kotłów, a co pięć lat stan klimatyzacji i ogólny poziom estetyki budynku oraz jego przydatność do użytkowania.

Najczęściej dokonywaną kontrolą – bo wykonywaną aż 2 razy w roku – jest tzw. przegląd wielkokubaturowy. Nieruchomość zostaje poddana kontroli także w przypadku jakichkolwiek sytuacji kryzysowych. Choć osobom nieznającym się na zarządzaniu nieruchomościami może wydawać się, że liczba kontroli budynku jest bardzo duża – w rzeczywistości tylko dzięki temu lokatorzy mogą w nich spokojnie mieszkać.