Kaucja przy wynajmie mieszkania

Wynajem to bardzo częste działanie, podejmowane zwłaszcza przed młodych ludzi, rozpoczynających studia bądź podejmujących pracę w większym mieście. Wśród osób, oddających mieszkania pod wynajem bardzo wielu wymaga wpłacenia kaucji.

Na czym to polega i co powinien wiedzieć potencjalny najemca jeszcze przed zapłaceniem całej kwoty? Kaucja ma być pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla wynajmującego. Po okresie wynajmu ma on obowiązek zwrócić całą kwotę najemcy, chyba że w mieszkaniu odnajdzie zniszczenia, za które będzie chciał odebrać część wpłaconych mu pieniędzy.

To fakt, że osoba, wynajmująca dany lokal musi dbać o wszystkie dobra materialne, będące na jego stanie oraz oddać go w stanie możliwie niepogorszonym, jednak trzeba się koniecznie wystrzegać nadużyć. Właściciel mieszkania może mu bowiem zarzucić, że zniszczył stół, który okulał już na długo przed wprowadzeniem się najemcy.

W tym wypadku przydatne okażą się zdjęcia, zrobione pierwszego dnia wynajmu – to pozwoli ustalić faktyczne straty i rozwiązać ewentualne spory. Podczas zapłaty kaucji najemca powinien zażądać od wynajmującego pisemnego pokwitowania odbioru sumy (może to być zwykła notka, podpisana własnoręcznie przez właściciela).

Jeśli ma natomiast wpłacić należność na konto, dobrze będzie, jeśli zatytułuje odpowiednio przelew.