Czym jest system wymiany walut?

System wymiany ofert, zwany także systemem wielokrotnego oferowania (z ang.

multiple listing service – MLS) to rodzaj systemu, w ramach którego pośrednicy w obrocie nieruchomościami wymieniają się informacjami o ofertach i klientach poszukujących.

Tak zwane platformy MLS działają pod nadzorem Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i skupiają ich członków.

Biura nieruchomości publikują w ramach sieci MLS oferty nieruchomości, które widoczne są dla innych jej uczestników.

Dzięki temu biura nieruchomości mogą ze sobą współpracować przy dopasowywaniu ofert i klientów poszukujących dzieląc się przy tym prowizją od transakcji.

Początkowo współpraca między pośrednikami w obrocie nieruchomościami miała wymiar lokalny.

Informacje o ofertach i klientach puszkujących były przekazywane ustnie w trakcie spotkań organizowanych przez lokalne stowarzyszenia.

Wymiana informacji o ofertach i poszukujących pozwoliła na szybsze finalizowanie transakcji i generowanie dodatkowych zysków z podziału prowizji.

Działanie współczesnych sieci MLS opiera się na narzędziach internetowych, dzięki którym biura nieruchomości mogą się wymieniać informacjami szybciej i na większą skalę.